sobota, 30 listopada 2013

Gender (ologia)

1.
Wiadomości › Polska › Magdalena Środa
wczoraj 10:38
Prof. Środa: Polska dołącza do krajów islamskich

"..- Ide­ały rów­no­ści, eman­cy­pa­cji, od­rzu­ce­nia ste­reo­ty­pów są po­wszech­ne w Eu­ro­pie, a nie­po­wszech­ne w kra­jach is­lam­skich – po­wie­dzia­ła pro­fe­sor Mag­da­le­na Środa w Radiu ZET. Pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w roz­mo­wie z Mo­ni­ką Olej­nik stwier­dzi­ła, że wal­cząc z rów­no­ścią" Pol­ska do­łą­cza do krajów islamskich."
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof-sroda-polska-dolacza-do-krajow-islamskich/d8hye
____________________________________________________________

wiadomosci.onet.pl

Polscy biskupi widzą w nauce o społeczeństwie i roli w nim grup kobiet i mężczyzn największe niebezpieczeństwo dla siebie w obecnym czasie, nazywając tę dziedzinę gender, a tym samym płaszczem dezinformacji przykrywając odkrytą na światło dzienne pedofilię kleru.


 Nazywają tę wiedzę ideologią,
podpierając się "genderologią"
A winna temu chęć podziału
dla populistycznego przemiału.
Dzieląc społeczeństwo na grupy,
nic nie trzyma się kupy,
 bez udziału rozsądku, wiedzy i lupy.
Dzięki temu zbiór biskupów w Polsce i Rzymie
w faszystowskich oparach kimie.
____________

Kinder, kirche, kuche

propozycją dla kobiet Ery Wodnika,

dzięki kościołowi - średniowiecze nam przenika.

2 komentarze:

  1. Napisałem swój dzisiejszy post nie zaglądając uprzednio do Pani blogu. Zdjęcie z dymkiem świadczy jak wiele osób ma w stosunku do prezesa podobne odczucia.

    Pozdrawiam
    W.S.

    OdpowiedzUsuń
  2. ~To jeszcze nic - na konferencji prasowej , ten mały pikuś, określił ministra Sikorskiego - jako mój Rodak.Ciekawe , co sobie pomyślał ? pan Minister...Miło Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń

W KOMENTARZ JAKO: kliknij w NAZWA/ADRES URL i w rubryce nazwa; wpisz swoje imię lub login i kliknij w PUBLIKUJ wtedy nie będziesz ANONIMOWY tylko pod komentarzem ukaze się Twoj login