czwartek, 29 stycznia 2015

Miasto ZĄBKI w ząbek czesane ...
Obraz Chrystusa Króla Polski

Ząbki doznały wniebowstąpienia do Królestwa Bożego na własne życzenie. Czyli ten teren nie należy już do Polski? To czemu przedstawiciele pobierają pensje w wynagrodzeniu od Państwa Polskiego. Myślę, że teraz powinni żyć za "Bóg Zapłać" i od Boga żądać środków do życia TU na tej Ziemi, bo Watykan ma już swojego króla w postaci Franciszka.

..."12 grudnia podczas sesji Rady Miasta w sali konferencyjnej Urzędu w obecności radnych oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Intronizacji Chrystusa Króla p. Anny Maciejewskiej- Walulik i Piotra Biegańskiego, burmistrz Robert Perkowski uroczyście powiesił obraz Chrystusa Króla wraz z Aktem Intronizacji Chrystusa Króla."...

To już przeszło miesiąc i cisza. Nikt z władz nie zauważył tego oderwania się od macierzy, nawet Sasin ( ten z PiS-u, co kandydował na Prezydenta Warszawy), że od 12 grudnia ub. roku ZĄBKI oderwały się od Polski, z chwilą intronizacji i zawieszenie obrazu w Sali Konferencyjnej URZĘDU MIASTA.

Myślę, że należy całą władzę miasta burmistrza Ząbek, Roberta Perkowskiego, radnych, starostę wołomińskiego Piotra Uścińskiego, przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Guta wysłać na przeszkolenie i zapoznanie się z Konstytucją RP oraz pociągnąć do odpowiedzialności za działania sprzeczne z jej ustawami.
 
..." burmistrz Robert Perkowski uroczyście powiesił obraz Chrystusa Króla wraz z Aktem Intronizacji Chrystusa Króla.
Uroczyste poświęcenie obrazu odbyło się na Mszy Świętej w dniu 23 listopada 2014 w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ząbkach.
Mszę odprawił, dokonał intronizacji i poświęcenia obrazu ksiądz proboszcz Edward Kowara w obecności starosty wołomińskiego Piotra Uścińskiego, burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Guta, radnych oraz parafian."...
 Uroczyste poświęcenie obrazu Chrystusa Króla Polski
 Uroczyste powieszenie obrazu Chrystusa Króla
wraz z Aktem Intronizacji Chrystusa Króla


zola 

SATYRYCZNIE:


SATYRYCZNIE ...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W KOMENTARZ JAKO: kliknij w NAZWA/ADRES URL i w rubryce nazwa; wpisz swoje imię lub login i kliknij w PUBLIKUJ wtedy nie będziesz ANONIMOWY tylko pod komentarzem ukaze się Twoj login